top of page
Judge's Table

Asystent, któremu możesz zaufać

"Da mihi factum, dabo tibi ius"

Immigration Assistant- Kancelaria Imigracyjna tworzy zespół prawników specjalizujących się w prawie imigracyjnym. Głównim celem naszej pracy jest wsparcie naszych klientów w kwestii legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, a także asystą w czynnościach jakie czekają na cudzoziemców po przyjeździe do Polski.

Home: Witaj

Nasze zadanie to Twoj komfort

Home: Obszar praktyki
Contract Review

Rejerstracja firmy w Polsce

Wykwalifikowane wsparcie w rejrestracji spółek w Polsce

Zespół naszych prawników z wieloletnim doświadczeniem w prawie gospodarczym pomoże Państwu dobrać odpowiedną formę działalności prawnej do Państwa potrzeb.

Wyspecjalizowane wsparcie w zakresie usług imigracyjnych

In Negotiation

Legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce 

Kompleksowość naszych usług charakteryzuje się przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji wraz z niezbędnymi tłumaczeniami w taki sposób aby Nasz klient nie musiał zmagać się z szeregiem formularzy.
Pozostajemy w stałych kontaktach z urzędami co pozwala nam monitorować przebieg sprawy, statusy wniosków oraz terminy.
Ponadto asystujemy cudzoziemcom w wizytach w urzędzie jak i przy odbiorze uzyskanych dokumentów.

Legalizacja pracy

W ramach współpracy z pracodawcami oferujemy Państwu pomoc m.in. w zakresie:

 • Uzyskania zezwoleń pracę:
  -zezwolenia na pracę dla pracownika zatrudnionego w Polsce
  -zezwolenia na pracę dla członka zarządu
  -zezwolenia na pracę dla pracownika delegowanego na terytorium RP z zagranicy

 • zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

 • Uzyskanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

 • Nadania numeru NIP lub PESEL
Partnerów biznesowych w pracy
Smiling Student in Lecture

Legalizacja pobytu

 • jednolite pozwolenie​​ na pobyt czasowy w Polsce;
  -zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na różne okoliczności m.in. w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia studiów

 • -zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  -zezwolenia na pobyt stały

 • meldunku

 • numeru PESEL

Home Search

W trosce o Państwa wygodę i kompleksowość naszych usług- oferujemy usługę poszukiwania mieszkania lub domu. Współpracujemy z biurami nieruchomości, dzięki którym mamy możliwość pomóc Państwu w znalezieniu odpowiedniego mieszkania zgodnie z przedstawionymi nam preferancjami

Rozwój działalności gospodarczej
z23289025V,Wiza-do-Stanow-Zjednoczonych_edited.jpg

Wizy

Oferujemy pomoc przy uzyskaniu wiz. 
Pomagamy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów jak i poprawnym wypełnieniu wszelkich wniosków.
 Usługę tę kierujemy zarówno do cudzoziemców zamieszkujących w Polsce jak i obywateli RP planujących wyjazd do państw trzecich.

Home: Praktyka

Kontakt

Starowiejska 16/2 , 81-356 Gdynia

(+48) 662 995 977

Court
Home: Kontakt
bottom of page